CO érzékelő rendszer kiépítés, karbantartás

CO érzékelő rendszer kiépítése esetén cégünk igény szerint végigkíséri a folyamatot a tervezéstől a beszerzésen és kiépítésen át egészen a rendszeres karbantartásig.

Szén-monoxid érzékelő rendszer garázsokban

Napjainkban mélygarázsok tervezésénél alapvetően számolnunk kell Szén-monoxid érzékelő rendszer szükséges kiépítésével, hiszen a felszabaduló toxikus gázok koncentrációja már a normális használat során is meghaladhatja a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendeletben meghatározott küszöbértéket. Többszintes nyilvános garázsépületeknél érdemes figyelembe venni, hogy a legsűrűbben az alsóbb szinteket használják.

A Szén-monoxid érzékelő rendszert rendszerint össze kell hangolni a gépi szellőztető rendszerrel, így elkerülhető a gépjárművek működése során kibocsátott toxikus gázok által okozott mérgezés.