Rendszeres kötelező villamos felülvizsgálatok

Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat
(Erősáramú villamos berendezések felülvizsgálata) 

A helyszíni mérés és felülvizsgálat után az MSZ HD 60364-6 sz. szabvány [MSZ 2364, Msz 1600.sz.],  valamint az 54/2014 (XII.5.) BM  rendelet előírásai szerint jegyzőkönyv készül.

A felülvizsgálatok menetét és szükségességét, valamint a felülvizsgálatok gyakoriságát az 54/2014 (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) határozza meg.

A villamos berendezést tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni:

 • 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, elhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
 • egyéb esetben legalább 6 évenként,

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat 

A helyszíni mérés és felülvizsgálat után az MSZ HD 60364-6 sz. szabvány [MSZ 2364, Msz 1600.sz.] előírásai szerint jegyzőkönyv készül.

Az érintésvédelmi felülvizsgálatok menetét és szükségességét az érintésvédelmi felülvizsgálatok gyakoriságáról szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet értelmében "a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról" (KLÉSZ) szóló 8/1981.(XII. 27.) IpM rendelet határozza meg.

A villamos berendezést érintésvédelmi szempontból felül kell vizsgálni:

 • a KLÉSZ alkalmazási körébe tartozó épületben 6 évenként,
 • egyéb esetekben 3 évenként,

Villámvédelmi felülvizsgálat

A helyszíni mérés és felülvizsgálat után az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabvány, valamint régebbi épületek esetén a nem norma szerinti, a létesítéskor érvényben lévő MSZ 274-es szabvány alapján az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet előírásainak megfelelő jegyzőkönyv készül.

A felülvizsgálatok szükségességét és gyakoriságát az 54/2014 (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) határozza meg.

A villámvédelmi rendszert felül kell vizsgálni:

Nem norma szerinti villámvédelmi rendszer esetén:

 • a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására,
  feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy
  szabadtér esetén legalább 3 évenként,

 • egyéb esetben legalább 6 évenként,

Norma szerinti villámvédelmi rendszer esetén:

 • LPS I. és LPS II. osztályú berendezés esetén legalább 3 évenként,
 • egyéb esetben legalább 6 évenként,