Menekülési irányfény karbantartás

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében az építmény, épület üzemeltetője köteles a biztonsági jeleket karbantartani, a világító jelek működését, működőképességét a vonatkozó műszaki követelményben, ezek hiányában a gyártó által előírt rendszerességgel ellenőrizni, azt ellenőrzési naplóban dokumentálni, továbbá a biztonsági jeleket a körülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt szükségszerűen cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében kötelező az irányfény rendszer havi rendszeres felülvizsgálata, melyet a vonatkozó MSZ-EN-50172:2005 szabvány havi ellenőrzésre vonatkozó protokollja szerint kell elvégezni, az ellenőrzésekről pedig naplót kell vezetni.

Üzemeltetői kötelezettségek

Az üzemeltető köteles kijelölni egy, az irányfény berendezés megfelelő működésének személyi, környezeti és műszaki feltételeinek ellenőrzésével megbízott személyt, és biztosítani az előírt ellenőrzések megtartását, továbbá az ellenőrzések során feltárt hiányosságokat megszüntetni. Az üzemeltető köteles biztosítani a rendszeres és rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás megtartását, továbbá a feltárt hiányosságokat megszüntetni.

Felelős személy által végzett havi ellenőrzés

Az üzemeltető (felelős személy) havi rendszerességgel elvégzendő feladatai:

  • A központi áramellátó kijelzőjén a korrekt működést szemrevételezéssel engedélyezni kell.
  • Az áramellátás megszakításával próbaüzemi állapotba kell helyezni az irányfényeket.
  • A próbaüzem alatt szemrevételezéssel megvizsgálni, az összes irányfény megfelelő működését.
  • A világítótestek elhelyezésének, rögzítésének megfelelőségét ellenőrizni.
  • A rálátás irányából az egyes világítótestek láthatóságát vizsgálni.
  • Az irányfények azonosító számának meglétét ellenőrizni.
  • Az üzemeltetési naplót vezetni.

Szakember által végzett éves rendszeres felülvizsgálat

Az üzembentartó kötelessége gondoskodni róla, hogy a szakember által az MSZ-EN-50172:2005 szabvány műszaki követelményei szerint végzendő kötelező éves felülvizsgálata megtörténjen. Ennek elvégzését megbízás esetén vállaljuk, és további szakmai segítséget nyújtunk a menekülési irányfény rendszer biztonságos működtetéséhez.