Tűzjelző rendszer karbantartás

A tűzjelző rendszer tervezése, telepítése és karbantartása a 27/2009 (X. 29.) ÖM rendelet alapján csak tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány birtokában végezhető.

A tűzjelző rendszer megbízható üzemeltetéséhez szakmai segítséget tudnuk nyújtani már a rendszer megszületésének első pillanataitól. A tűzjelző berendezések rendszeres karbantartása nem kizárólag a hibátlan működés fenntartása miatt szükséges, de törvény is kötelezi erre az ilyen rendszereket üzemeltető létesítményeket.

Rendszeres karbantartásaink során feltárjuk és javítjuk az idő előrehaladtával esetlegesen jelentkező hibákat. A tűzjelző rendszer felülvizsgálatát a 28/2011.(IX.6.) BM. rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) 207.§-ban foglaltak alapján végezzük.

Tűzjelző rendszer felülvizsgálat

A felülvizsgálat során az alábbiakra kerül sor:

  1. a tűzjelző berendezés (távkezelő, távkijelző egység) üzemeltetésének személyi feltételeinek, (oktatott felügyelet) meglétének ellenőrzése;
  2. a rendszer műszaki szempontból esetlegesen elszennyeződött elemeinek megtisztítása
  3. az üzemeltetési napló bejegyzéseinek ellenőrzése;
  4. az érzékelők és kézi jelzésadók 50%-nak (minden zónából legalább egy-egy) működtetése, és ehhez kapcsolódóan a tűzjelző központ működésének vizsgálata;
  5. a riasztásjelző eszközök (hang- fényjelzők) illetve vezérlések működtetése;
  6. az elsődleges és másodlagos tápforrások működésének próbája;
  7. a tűzjelző központ (távkezelő, távkijelző egység) hibajelzési funkcióinak ellenőrzése;
  8. esetleges meghibásodások lokalizálása és javítása