Környezetvédelmi szabályzat készítés

A környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. Törvény) alapján történik:

A környezetvédelmi szabályozás célja a környezeti értékek és a nemzeti vagyon megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel az élővilág, az ember egészsége és életminősége szempontjából.
A szabályzat célja az ember és környezet harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint a munkavállalók munkafolyamatainak és technológiájának magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása.
A környezetvédelmi szabályzat megfelelő keretet teremt az egészséges környezet kialakításához és fenntartásához és elősegíti az emberi egészség védelmét, az életminőség környezeti feltételeinek javítását, a természeti erőforrások megőrzését és fenntartását, valamint az azokkal való ésszerű takarékos és az erőforrások megújulását biztosító gazdálkodást.
A munkahelyi környezet elemeit önmagában, valamint a többi környezeti elemmel egységben kell figyelembe venni, ezért igénybevételüket és terhelésüket ennek megfelelően kell szabályozni. A „Környezetvédelmi Szabályzat” tökéletesen lefedi ezt a szabályozást, kiváltja azokat a szabályozási területeket, amelyekre jogszabály a munkáltatót írásbeli kötelezettséggel terheli, a követelmények teljesítésének módját beleillesztheti a szabályrendszerbe.

Környezetvédelmi szabályzat tartalma

A Környezetvédelmi Szabályzat elkészítését abban az esetben javasoljuk, ha a cégnek többféle környezetvédelmi jogszabálynak kell megfelelnie.
A Környezetvédelmi Szabályzatban foglaltakat a munkáltató a munkavállalókkal és a gazdálkodó szervezettel kapcsolatba kerülőkkel (külső munkavállalók, szállóvendégek, gyakornokok stb.) köteles megismertetni és betartatni.
A Környezetvédelmi Szabályzat oktatásának megtörténtét oktatási naplóban rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával igazolni kell.

Környezetvédelmi szabályzat tartalmi elemei:

A környezetvédelmi szabályzat formai és tartalmi elemeire nincs jogi kötelezés, azonban összhangban kell lennie a környezetvédelmi törvény alaprendelkezéseivel és szellemével.
A feladatok elvégzésére, koordinálására a cégen belül felelős személyt kell kijelölni. Aktualizására jogszabályi változás esetén van szükség. Főbb tartalmi elemei:

 • Környezetvédelmi szabályzat hatálya (tárgyi, területi, személyi, időbeli);
 • Fogalmak;
 • Ügyrend;
 • Környezetvédelmi oktatás;
 • Hulladékgazdálkodás;
 • Levegőtisztaság-védelem;
 • Víz- és talajvédelem;
 • Zaj- és rezgésvédelem;
 • Természetvédelem;
 • Épített környezet védelme;
 • A veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek szabályai;
 • Rendkívüli események.