Biztonsági és egészségvédelmi terv (BET) készítése

A biztonsági és egészségvédelmi terv létrehozását Magyarországon a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szabályozza, amely az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményeket írja elő. A kivitelező csak akkor kezdheti meg az építési munkahely kialakítását, ha a kivitelezési tervdokumentáció részeként rendelkezésre áll a megfelelő biztonsági és egészségvédelmi terv. A tervet egy arra kijelölt biztonsági és egészségvédelmi koordinátor készíti el és ellenőrzi szakmailag. Ez a feladat munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

A Terv alapvető célja a munkahelyi biztonság megteremtése és folyamatos fenntartása az építési területen, biztosítva, hogy a kivitelezés során alkalmazott technológiák ne jelentsenek veszélyt vagy ártalmat sem az ott dolgozókra, sem a környezetre. A terv tartalmazza a munkabiztonság megteremtéséhez szükséges feladatok áttekintését, az érintett személyek intézkedéseit, a folyamatok leírását, valamint a szükséges eszközök listáját. A kivitelezést végző munkáltatónak kötelező betartania a tervben foglaltakat és a kivitelezési tevékenységre vonatkozó összes jogszabályt minden munkafázisban.