Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles egységes és átfogó megelőzési stratégiát kialakítani, amely kiterjed a munkafolyamatra, technológiára, munkaszervezésre, munkafeltételekre, szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatásaira.

Célja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése, valamint az arról való gondoskodás, hogy a munkavégzés rövid- és hosszútávú  kockázatai ne haladják meg a munkavállalók egészségének és biztonságának elfogadható mértékét.

A megelőzési stratégia alapját a munkahelyi kockázatelemzés képezi, így a stratégia elkészítésekor célszerű a kockázatelemzésben feltárt hiányosságokból levont következtetések figyelembevételével megvalósítani a kitűzött célokat.

A stratégiában ajánlott feltüntetni a célok megvalósítását szolgáló feladatokat, meghatározni a munkafolyamatokat és az alkalmazott technológiát, továbbá kitérni a munkaszervezésre, munkafeltételekre és a környezeti tényezők hatásaira. 

A megelőzési stratégia munkabiztonsági és munkaegészségügyi tartalmának kialakítása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.