A munkavédelmi törvény kötelezővé teszi minden munkahelyre vonatkozólag mentési terv elkészítését.

A mentési terv előírásai rendellenes körülmények esetén alkalmazandóak. Ilyen esetekben a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, a veszélyforrás hatására, valamint a munkavégzés hatókörében tartózkodókra tekintettel kell a mentési tervet elkészíteni, a mentéshez szükséges személyeket pedig kijelölni.

Mentési tervnek ki kell terjednie a következőkre:

  • a mentés irányításáért felelős személy, és további résztvevők;

  • általános magatartási szabályok;

  • mentőcsoportok és feladataik;

  • a riasztás-bejelentés módja (munkáltató, munkavállalók, hatóságok);

  • a sérült, mozgásképtelen, eszméletét vesztett személy(ek) mentése;

  • elsősegélynyújtás;

  • energiaellátás korlátozása (lezárás), munkaeszközök, technológiai folyamatok leállítása, veszélyes anyagok, kész- és félkész termékek, alapanyagok, épületek stb. mentése;

  • a rendkívüli esemény vizsgálata (az okláncolat meghatározása, a felelősség megállapítása);

  • helyreállítás megszervezése, újraindítás.

A mentési terv tartalmi elemeit az érintett munkavállalókkal meg kell ismertetni.

A mentési terv elkészítését olyan szakemberre kell bízni (munkavédelmi-, tűzvédelmi szakember), aki a rendellenes eseményeket és azok hatását képes felismerni és felmérni.