A munkavédelmi törvényben foglaltak alapján, a munkáltatónak oktatás keretében kell gondoskodnia  arról, hogy a munkavállaló

  •  munkába álláskor;
  •  munkahely vagy munkakör, illetőleg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megváltozásakor;
  •  munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor;
  •  új technológia bevezetésekor

elsajátítsa és - a foglalkoztatás teljes időtartama alatt - rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, továbbá megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni.

Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni. Az előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

Az oktatási tematika kidolgozása, valamint az oktatásban való közreműködés munkabiztonsági szaktevékenység.