A munkavédelmi törvény rögzíti a munkabiztonsági szakképesítéssel rendelkező személyek foglalkoztatásának feltételeit. Adott munkáltatónál a munkavédelmi tevékenység ellátására jogosult munkavédelmi szakképesítésű személyek szükséges létszámának és végzettségük szintjének meghatározása két szempont alapján történik:

  • munkáltató által végzett tevékenységek munkavédelmi szempontú veszélyessége                                  (I., II., III. veszélyességi osztály)
  • adott veszélyességi osztályon belül, a munkáltató áltat foglalkoztatott munkavállalók állományi létszáma.

A munkavédelmi tevékenység ellátásához szükséges szakképesítéssel rendelkező személyek végzettségére vonatkozó törvényi előírást a következő táblázat foglalja össze: 

Munkavállalók száma: 1-9 fő 10-49 fő 50-500 fő 501-1000 fő 1000 fő felett
I. veszélyességi osztály Középfokú Középfokú Középfokú Felsőfokú Felsőfokú
II. veszélyességi osztály Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Felsőfokú
III. veszélyességi osztály Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Felsőfokú