Tűzvédelmi Cégképviselet

Cégünk egyéni megállapodás keretében kedvezményes áron vállalja a Megbízó teljes körű, komplex tűzvédelmi cégképviseletét, hogy az ezzel járó szakmai, adminisztrációs terhek ne őt terheljék, a tűzvédelmi kötelezettségek és előírások betartásához szükséges intézkedések megszervezése pedig egy helyen, biztos kézben legyen összefogva.

Komplex tűzvédelmi cégképviseleti csomagunk választása esetén szolgáltatásunkat havi átalánydíjas alapon számlázzuk, így megbízóink költségei tervezhetőek és egész évre egyenletesen oszlanak el.

Komplex tűzvédelmi szolgáltatás

Ennek keretében vállaljuk:

 • Tűzvédelmi szabályzat folyamatos, naprakész vezetését, és évenkénti aktualizálását, amely magában foglalja a
  • tűzvédelmi szabályzatot;
  • tűzveszélyességi osztályba sorolást;
  • tűzriadó tervet.
 • Az létesítmény dolgozóinak ismétlődő tűzvédelmi oktatását.
 • A tűzriadó terv begyakoroltatását, rendszeres évi próbáját és az eredmények írásos rögzítését.
 • A tűzjelző rendszer féléves rendszeres felülvizsgálatát és karbantartását az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak alapján. Esetleges meghibásodás esetén a probléma gyors megoldása.
 • A menekülési irányfény rendszer félévenkénti rendszeres felülvizsgálata és karbantartását, a heti szemrevételezésről készült napló helyes vezetésének ellenőrzése mellett.
 • A létesítmény területén lévő tűzoltó készülékekről nyilvántartás vezetését, az MSZ EN-3 szabvány szerint minősített tűzoltó készülékek negyedéves készenlétben tartóra háruló ellenőrzésének elvégzését.
 • A határidőhöz kötött, ismétlődő tevékenységek (pl. tűzvédelmi szakvizsga), felülvizsgálatok (elektromos rendszer tűzvédelmi felülvizsgálata, villámvédelmi felülvizsgálat, tűzjelző rendszer karbantartása, felülvizsgálata, hő- és füstelvezető felülvizsgálata, biztonsági irányfények vizsgálata, kémények felülvizsgálata, nyomástartó edények időszakos felülvizsgálata stb.) határidejének figyelemmel kísérését, a tűzvédelmi ügyiratok naprakész állapotban tartását, folyamatos vezetését.
 • Negyedévente az üzem tűzvédelmi helyzetéről belső átvilágító ellenőrzés megtartását, melynek tapasztalatairól írásban tájékoztatjuk az üzem vezetését (a kapcsolattartó személyen keresztül).
 • A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság által tartott hatósági, szakhatósági, és tűzvizsgálati tevékenységben képviselet nyújtását (Cégünk tűzvédelmi ügyekben képviseli a Megbízó érdekeit). Az ellenőrzést, az eljárást követően a feltárt hiányosságok megszüntetésére belső intézkedési javaslatot teszünk, és előkészítjük a visszaigazolást a hatóság felé.
 • Tűzvédelmi jellegű eszközök, felszerelések típusának kiválasztása, beszerzése ügyében szakmai segítséget nyújtását, tanácsadást.
 • Tűzvédelmi szempontból segítség nyújtását a munkavédelmi megbízott tevékenységéhez, a veszélyes munkafolyamatok kockázati elbírálásához.
 • A tűzoltó készülékek ellenőrzési tevékenységének (Az EN szabvány szerinti tűzoltó készüléknek évente esedékes a felülvizsgálata, javítása) tűzvédelmi szakmai szempontból történő felügyelete, és koordinálása.
 • A fali tűzcsaphálózat, illetve más tűzoltó vízforrások ellenőrzési tevékenységének (A vízforrásoknak félévenként kötelező az ellenőrzése, javítása és karbantartása) tűzvédelmi szakmai szempontból történő felügyelete, és koordinálása.
 • A gázjelző rendszer ellenőrzési tevékenységének tűzvédelmi szakmai szempontból történő felügyelete és koordinálása.
 • Segítséget nyújtása a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett dolgozók szakvizsgára való felkészítése, vizsgáztatása ügyében.