Óvóhely biztonsági szabályzat

Az óvóhely és berendezései, felszerelései fenntartásáról, bármikor történő rendeltetésszerű használhatóságáról megfelelő és folyamatos karbantartásáról, valamint felújításáról, korszerűsítéséről, esetleges bővítéséről (a továbbiakban: felújítás) a Polgári Törvénykönyv és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló jogszabályok előírásainak megfelelően a tulajdonos (bérlő) köteles gondoskodni.

Vállaljuk óvóhelyek biztonsági és használati szabályzatának kidolgozását és igény szerint segítséget nyújtunk az óvóhely fenntartásával kapcsolatos ügyintézésben is.