Társasházak tűzvédelme

A Társasházak megfelelő tűzvédelme a lakók közös érdeke, és egyúttal a társasház kezelőjének felelőssége is. Cégünk segíti, illetve adott megállapodás keretében szolgáltatási csomagban vállalja a társasház üzembentartójára háruló tűzvédelmi feladatokat és kötelezettségeket.

Társasházi tűzvédelmi szabályzat és tűzriadó terv készítése

A Társasház tűzvédelmét érintő legfontosabb információk és tudnivalók a társasház tűzvédelmi szabályzatában vannak összefoglalva, ezért megismerése minden lakó számára rendkívül fontos, rendszeres gyakoroltatása pedig ajánlott. A tűzriadó tervet és a szabályzat rövidített kivonatát mindenki által jól látható helyen érdemes kifüggeszteni.

Az OTSZ 592. § (1) alapján: A kétszintesnél magasabb és tíznél több lakást (üdülőegységet) magában foglaló lakóegységnél (üdülőegységnél) az épület tulajdonosa, kezelője, közös képviselője, intézőbizottság elnöke, használója írásban köteles kidolgozni az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat, a lakók riasztásának, a menekülésnek a lehetséges módozatait, a felszerelt tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó előírásokat, valamint köteles gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

Rendszeres villámvédelmi- és tűzvédelmi elektromos felülvizsgálatok elvégzése

A hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében a társasházak számára 6 évente kötelezően elvégzendő a villámvédelmi- és tűzvédelmi elektromos felülvizsgálat.

Hő- és füstelvezetés üzemképességének biztosítása

A társasházi és panel tüzek esetében a legnagyobb veszély, a sérülések és halálesetek legfőbb okozója nem a hő- vagy tűzterhelés, hanem a menekülést akadályozó fullasztó füstgázok. Az épület füstelvezetésének megfelelő működése ezért a társasház biztonságának sarkalatos pontja. Alapesetben a füstelvezetést a kézi, mechanikus vagy elektromos úton nyitható, legfelső szinten lévő, megfelelő méretű ablak nyitása jelenti, ahol a forró füstgázok a fizika törvényeinek engedelmeskedve távoznak, de esetenként a folyamatot gépi hő- és füstelvezető berendezés is segíti. A gépeket, ventilátorokat és vezérléseket alkalmanként javallott próbaüzemre kapcsolni, évente egyszer pedig kötelezően felül kell vizsgálni.

Fali tűzcsap hálózat karbantartása

A száraz- vagy nedves fali tűzcsaphálózat tűz esetén az elsődleges oltóvízforrás, ezért rendszeres, szakszerű karbantartása roppant fontos a társasház tűzvédelme szempontjából. Középmagas és magas épületekben rendszerint száraz felszálló vezeték van, melyet tűz esetén a tűzoltó gépjárműből táplálnak meg, és a megfelelő emeleten vételeznek belőle vizet. A nedves fali tűzcsap hálózat megfelelő működéséhez folyamatosan ellenőrizni kell a szerelvények meglétét, félévente szakemberrel felül kell vizsgáltatni az összes tűzcsapszekrényt, a tömlőket pedig 5 évente kötelező nyomáspróbáztatni.

Kézi tűzoltó készülékek karbantartása

A Társasház tűzvédelmi felelőse biztosítja, hogy az épületben a tűzoltó készülékek elhelyezése megfelelő és folyamatosan ellenőrzi az elhelyezett kézi tűzoltó készülékek meglétét és működőképességét, továbbá gondoskodik azok éves, rendszeres, szakember által végzendő felülvizsgálatáról.

Kiürítési és menekülési utak kijelölése és szabadon tartása

A társasház tűzvédelmi felelősének ügyelnie kell, hogy a közlekedő folyosókon ne történjen tárolás, a menekülést akadályozó szerkezetek (rácsok, függönyök) ne kerüljenek beépítésre. Amennyiben ilyesmit tapasztal, feltétlenül jeleznie kell azt a lakónak és felszólítani az állapot megszüntetésére. Menekülési utat kulccsal lezárni csak abban az esetben szabad, ha minden lakónak van az ajtóhoz saját kulcsa, vagy vész esetén használható kulcsdoboz kerül az ajtó mellé elhelyezésre. Ha az épületben füstmentes lépcsőház került kialakításra, akkor minden, a lépcsőházba nyíló ajtónak automatikusan csukódónak kell lennie, és ezt a képességét rendszeresen ellenőrizni is kell.

Biztonsági- és irányfények karbantartása

A biztonsági- és irányfények áramszünet, vagy tűz miatt történő áramtalanítás esetén biztosítják a meneküléshez és tűzoltáshoz megfelelő látási viszonyokat, illetve segítenek a tájékozódásban. Az irányfényekről heti ellenőrzési naplót kell vezetni, és a rendszert félévente felül kell vizsgálni.

A lakók tevékenységének figyelemmel kísérése tűzvédelmi szempontból

Tűzvédelmi szempontból a társasházak legnagyobb veszélyforrásai maguk a lakók, akik a tárolási és használati szabályok megsértésével, vagy engedély nélküli tűzveszélyes tevékenység végzésével (pl. hegesztés) növelik a tűz kialakulásának kockázatát. Ezt az épület tűzvédelmi felelősének folyamatosan szemmel kell tartania, és az esetleges hiányosságokat vagy szabálytalanságokat meg kell szüntetni.