Tűzoltó készülékek elhelyezése

A létesítmények tűzvédelmi megbízottja felelős azért, hogy a létesítmény területén a megfelelő számú és típusú kézi tűzoltókészülék kerüljön elhelyezésre. Cégünk szakmai segítséget tud nyújtani abban, hogy hova, mennyi tűzoltó készülék kell, illetve a felmérés után a készülékek beszerzésében is. 

Lakások, társasházak

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem kereskedelmi
szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad
területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében
– gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként – a jogszabályban előírtak szerint kell azokról gondoskodni.

Törvényi szabályozás

Az 54/2014. BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 204.§ szerint:

Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani
a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
b) ahol e rendelet előírja és
c) jogszabályban meghatározott esetekben

A minimálisan kötelező Oltóanyag Egységet (OE) az alábbiak szerint határozza meg a jogszabály:

tk.png

Liftgépház

A vonatkozó szabvány alapján a felvonógép helyiségének bejárata közelében villamos tűz oltására alkalmas legalább 2 kg töltetű, gázzal oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

Kazánhelyiségek

A kazánhelyiségekben is szükséges lehet kézi tűzoltókészülékek elhelyezése a kazánok teljesítményének függvényében, az alábbi táblázat szerint.

kazan.jpg