Tűzriadó terv

Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:

a mûvelõdési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre;
azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;
kereskedelmi szálláshelyre;
az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat.

Tűzvédelmi törvényi háttér

A belügyminiszter 10/2011. (III. 28.) BM rendelete alapján:

(1) A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő i) és j) ponttal egészül ki: [A Szabályzatnak tartalmaznia kell:]

i) a tevékenység helyszínét képező és 50 fõnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet;

j) az i) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelõ helyiséghasználat módját és felelősét.

(2) Az R. 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:]

b) a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre;

(3) Az R. 4. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:]

e) a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint az építmény, építményrész szintenkénti alaprajzait a tûzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek, a kiürítési útvonalak és a 3. § i) pont szerinti esetekben a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.