Tűzvédelmi oktatás

Minden munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy alkalmazottai megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesülnek, munkába állásuk megkezdése előtt megismerik a létesítmény hivatalos Tűzvédelmi szabályzatát és a tűz megelőzéséhez és megfékezéséhez szükséges alapvető ismereteket.

A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatást kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthat.

A dolgozóknak tartott tűzvédelmi oktatási programunk tartalmazza:

  • az alapvető tűzvédelmi szabályok általános ismertetését
  • a tevékenységet érintő szabályokat
  • a tűzjelzés módját
  • a tűz esetén szükséges feladatokat
  • a tűzvédelmi szabályzat tartalmát
  • a tűzoltással kapcsolatos alapvető tudnivalókat
  • a tűzoltókészülékek használatának módját