Tűzvédelmi szakember alkalmazási kötelezettsége

A gazdálkodó szerveknél tűzvédelmi szakfeladatokat ellátók és a tűzvédelmi szolgáltatást végzők képesítési követelményei tekintetében jelenleg a 9/2015. (III. 25.) BM rendelet tartalmazza a követelményeket.

Középfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazása, vagy megbízása kötelező, ha:

a) a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, forgalomba hoz, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, forgalmazott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg/liter mennyiséget, de legfeljebb 5000 kg/liter,
b) a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2,
c) a gazdálkodó szervezet ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végez és a családtagokkal együtt a munkavégzésben résztvevő munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt, vagy
d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,
da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,
db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy
dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.

Felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazása, vagy megbízása kötelező, ha:

a) a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett,
b) a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 5000 kg/liter mennyiséget,
c) a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja a 10 000 m2-t, vagy
d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,
da) amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található,
db) amely összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy
dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt.